+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Staf CICT bersama wakil dari SIRIM, Puan                                                             Pembentangan laporan Audit Dalaman CICT kepada 
Noridah Binti Yahya selepas Mesyuarat Pembukaan                                         pengurusan CICT sebelum Audit SIRIM Fasa 1 diadakan.
Audit SIRIM Fasa 1 pada 5 Disember 2018.