+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Dasar Kualiti         

DASAR KUALITI PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Kami Komited Menyediakan Perkhidmatan ICT Berimpak Tinggi Dan Melaksanakan Penambahbaikan Berterusan Bagi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Sejajar Dengan Visi Dan Misi CICT

Dasar kualiti CICT menjadi panduan kepada semua staf untuk melaksanakan sistem penyampaian ICT berimpak tinggi melalui:

  • Profesional digital yang berinovatif dan entrepreneurial
  • Perkhidmatan ICT digital bersepadu dan kolaboratif selari dengan   perkembangan teknologi digital
  • Penambahbaikan berterusan dan penciptaan inovasi nilai kepada pelanggan
  • Pengukuhan produktiviti kerja
  • Orientasikan risiko dan peluang yang dapat menjamin kelancaran perkhidmatan, keutuhan keselamatan, kepuasan pelanggan dan khidmat sokongan berkualiti