+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my
Menu

International Organization for Standardization - (ISO)

 

MS ISO 9001:2015: CICT 2017

 

Pengenalan

Pelaksanaan ISO ini diterajui oleh Pejabat Pengurusan Strategik (SMO) CICT dan telah bermula sejak Disember 2017 lagi.  Skop ISO CICT yang telah dipersetujui ialah Perkhidmatan ICT Bagi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan penguatkuasaan ISO ini telah bermula sejak 17 September 2018. Sebanyak enam (6) proses utama dan 22 SOP telah dikenalpasti terlibat.

Dasar Kualiti

Struktur Kualiti CICT

Senarai Proses Utama & SOP

Galeri