+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my
Menu

International Organization for Standardization - (ISO)

 

MS ISO 9001:2015: CICT

 

Pengenalan

Pelaksanaan ISO ini diterajui oleh Pejabat Pengurusan Strategik (SMO) CICT dan telah bermula sejak Disember 2017 lagi.  Skop ISO CICT yang telah dipersetujui ialah Perkhidmatan ICT Bagi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan penguatkuasaan ISO ini telah bermula sejak 17 September 2018. Sebanyak enam (6) proses utama dan 22 SOP telah dikenalpasti terlibat.

1. DASAR KUALITI

2. STRUKTUR KUALITI CICT

3. PROSES UTAMA MS ISO 9001:2015 CICT

– Perkhidmatan Sokongan Upacara & Teknikal ICT
– Perkhidmatan Kemudahan ICT
– Perkhidmatan Data Universiti
– Pengurusan Aduan ICT
– Pengurusan Projek-Projek ICT
– Operasi, Perkhidmatan ICT & Pemantauan

4. SENARAI SOP [ Muat-turun Dokumen ]

Infrastructure and Operation Management(IOM)
– Pengurusan Aduan ICT
– Permohonan Video Conferencing
– Permohonan Akaun Email Rasmi
– Permohonan Kumpulan Email (Mailgroup)
– Permohonan Perkhidmatan Teknikal ICT
– Pemantauan Operasi ICT
– Penyenggaraan Operasi ICT
– Backup & Restore
– Permohonan Perisian
– Permohonan Kemudahan HPC

Application Development Management (ADM)
– Pengurusan Pembangunan Aplikasi
– Rekabentuk Aplikasi
– Pengujian
– Permohonan Pengeluaran Data

Project Management Office (PMO)
– Pengurusan Pembangunan Infrastruktur
– Pengurusan Perolehan Perisian ICT

Business Development Office (BDO)
– Pengurusan Projek Penjanaan
– Penyediaan Sebutharga
– Lantikan Ahli Projek
– Pemantauan Projek
– Tuntutan Pembayaran
– Pembayaran Insentif