+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

wifi hotspot@utm

Wireless Hotspot@UTM di Fakulti & Bahagian terpilih