+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Perisytiharan Harta

Modul Perisytiharan Harta

Description

Sistem Perisytiharan Harta secara atas talian merupakan sistem yang berasaskan web dan menjadi platform utama bagi staf UTM untuk mengisytiharkan harta

URL

https://hrfin.utm.my/