+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Pelantikan Staf

Modul Pelantikan Staf

Description

Sistem yang digunakan untuk mendaftarkan nombor pekerja, maklumat asas, pelantikan, perjawatan dan emolumen yang staf melapor diri di PTJ yang telah diarahkan.

URL

https://hrfin.utm.my/