+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Maklumat Peribadi

Modul Maklumat Peribadi

Description

Sistem yang memaparkanmaklumat asas staf, gaji, alamat, kesihatan dan maklumat peribadi yang berkaitan

URL

https://hrfin.utm.my/