+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Klinik Gigi

Modul Klinik Gigi

Description

Sistem yang digunakan oleh staf UTM yang membolehkan staf membuat  tuntutan bayaran selepas membuat rawatan gigi mengikut jumlah amaun yang dihadkan.

URL

https://hrfin.utm.my/