+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Jawatan Giliran

Modul Jawatan Giliran

Description

Sistem yang merekodkan dan menguruskan maklumat pentadbir giliran dan memantau tempoh pelantikan staf yang terlibat.

URL

 https://hrfin.utm.my/