+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Human Capital Blue Print (HCBP)

Modul Human Capital Blue Print (HCBP)

Description

Sistem yang menyimpan maklumat dokumen berperingkat

URL

 https://hrfin.utm.my/