+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul E-Telefon

Modul E-Telefon

Description

Sistem yang  menyediakan maklumat asas staf bagi memudahkan carian ke atas staf dibuat melalui sistem UTMHR.

URL

 https://hrfin.utm.my/