+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul E-Opsyen

Modul E-Opsyen

Description

Sistem yang menjana ROC opsyen dengan menghasilkan emolumen berterusan dan tunggakan gaji berdasarkan jawatan yang terlibat

URL

 https://hrfin.utm.my/