+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Student Evaluation of Teaching (ePPP)

Student Evaluation of Teaching (ePPP)

Description

Sistem untuk pelajar membuat penilaian pengajaran kepada pensyarah secara atas talian dan pengurusan laporan dan statistik oleh pihak UTMLead

URL

aimsweb.utm.my/eppp