+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

eCustomer Support (IFAMMS)

eCustomer Support (IFAMMS)

Description

Memudahkan pengurusan khidmat pelanggan dengan pengguna kakitangan, pelajar dan tetamu mengenai aduan kerosakan di universiti melalui kategori aduan yang disediakan.

URL

ifammsweb.utm.my:8008/web/ecs/index.php