+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Invois Dalaman

Modul Invois Dalaman

Description

  1. Membolehkan pindahan peruntukan rekod penghutang (scholar inn) dibuat melalui modul jernal auto
  2. Membolehkan pindahan peruntukan rekod penghutang (tiket kapal terbang) dibuat melalui modul jernal auto

URL

https://utmfin.utm.my