+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Import

Modul Import

Description

Kemasukan maklumat yang digunakan pada modul-modul dalam Sistem Akaun Pelajar

URL

https://utmfin.utm.my