+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Modul Data Asas

Modul Data Asas

Description

Menyimpan semua maklumat asas sistem kewangan

URL

https://utmfin.utm.my