+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

KEMUNGKINAN GANGGUAN SEMENTARA CAPAIAN SISTEM UNIVERSITI DAN CAPAIAN RANGKAIAN KAMPUS JOHOR BAHRU DISEBABKAN PENUTUPAN BEKALAN ELEKTRIK

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera,

Emel bertarikh 21 Mei 2018 daripada Pejabat Harta Bina berkaitan gangguan bekalan elektrik di beberapa lokasi UTM bagi memberi laluan kepada kerja-kerja di pencawang elektrik bagi pelaksanaan projek Pusat Data UTM adalah dirujuk.

Oleh yang demikian, kemungkinan akan berlaku gangguan sementara ke atas kesemua sistem universiti yang ditempatkan di Pusat Data UTM dan capaian rangkaian di kampus JB dalam tempoh berikut:

Tarikh : 24 Mei 2018, 9 malam – 25 Mei 2018, 7 malam.

Diminta semua pengguna dapat merancang aktiviti penggunaan perkhidmatan ICT dengan mengambil kira kemungkinan gangguan ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali demi untuk meningkatan kemudahan anda dan tahap perkhidmatan ICT di masa akan datang.

Harap maklum. Terima kasih.

Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM),
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi.
Universiti Teknologi Malaysia.

HUBUNGI KAMI
Sistem Aduan : http://aduan.cict.utm.my | Emel : aduit@utm.my | No telefon : 07-5532136/ 31976/ 31977/ 019-7786131

——————————————————————————————————————————————————————————————————

POSSIBILITY OF TEMPORARY DISTRUPTION ON SYSTEM AND NETWORK DUE TO ELECTRICITY SUPPLY CLOSURE

Assalammualaikum and Good Day,

Email from Pejabat Harta Bina on 21st May 2018 related to the electricity supply shutdown due to the work on the electrical substation for the development of the UTM Data Center project is referred.
Hence, there may be temporary distruption on all university systems stationed at the UTM Data Center and network access at JB campus on:

Date : 24 May 2018, 9 pm – 25 May 2018, 7 pm

Please consider the distruption of the system and network when planning activities that require the use of ICT services.

All difficulties are very regrettable but necessary in order to improve user experience in the future.

Thank you for your understanding and support.

Customer Relationship Management (CRM),
Center for Information and Communication Technology,
Universiti Teknologi Malaysia.

HUBUNGI KAMI
Sistem Aduan : http://aduan.cict.utm.my | Emel : aduit@utm.my | No telefon : 07-5532136/ 31976/ 31977/ 019-7786131