+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Ucapan Tahniah Pelantikan Jawatan Baharu – Timbalan Pengarah ADM

 

 

TAHNIAH diucapkan kepada Dr. Mohd. Murtadha bin Mohamad kerana telah dilantik sebagai Timbalan Pengarah [Pengurusan Pembangunan Aplikasi (ADM)] CICT berkuatkuasa 1 April 2018 hingga 31 Mac 2021.

 

Semoga dengan perlantikan jawatan baharu sebagai Timbalan Pengarah ADM ini akan meningkatkan lagi kecemerlangan dan tahap pencapaian prestasi di CICT khasnya dan di UTM umumnya.