+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Tahniah diucapkan kepada PM. Dr. Mohd Shahizan bin Othman di atas pelantikan sebagai Pengarah, Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) berkuatkuasa pada 1 Februari 2018 sehingga 31 Januari 2021.

Setinggi-tinggi ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Prof. Dr. Ali bin Selamat di atas sumbang bakti yang dicurahkan kepada CICT khususnya dan UTM amnya sebagai Pengarah sebelum ini.

Ikhlas daripada seluruh warga Pengurusan dan staf CICT.

Pelantikan Pengarah CICT 2018