+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Penyelenggaraan Lif CICTDimaklumkan bahawa pihak Universiti melalui Pejabat Harta Bina (PHB) akan melaksanakan kerja-kerja penggantian lif baru (Blok D07, CICT UTM JB) berdasarkan perancangan kerja-kerja seperti berikut :

1. ‘ Dismantling” (Lif Mula Ditutup) – 15 Mei 2017 hingga 28 Mei 2017

2. ‘Installation’ – 29 Mei 2017 hingga 02 Julai 2017

3 ‘Testing and Commissioning’ dan Pemeriksaan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) – 03 Julai 2017 hingga 30 Julai 2017

4. Persediaan ‘Handover’ (Pembaikan ‘Defect’ dan Pembersihan) – 31 Julai 2017 – 06 Ogos 2017

Semoga ianya dalam makluman bersama terutamanya kepada pihak PTJ UTM / pihak luar yang akan menggunakan / menyewa ruang CICT UTM JB termasuk pihak catering dalam tempoh yang dinyatakan di atas.

Sekian, terima kasih.