+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

7 Mac 2017 – Dimaklumkan bahawa terdapat gangguan perkhidmatan sistem eLearning bagi modul login dan enrolmen. Unit teknikal eLearning sedang mengatasi masalah berikut.

Segala kesulitan amat dikesali.

Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM),
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi.
Universiti Teknologi Malaysia.
Emel : aduit@utm.my | No telefon : 07-5532136

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

INTERRUPTION OF SERVICE for ELEARNING SYSTEM

7th of March 2017 – Please be informed that there are some problems on eLearning system for login and enrollment module. Technical Unit are trying hard to solve this problem.

Sorry for the inconvenience.

Customer Relationship Management (CRM),
Center for Information and Communication Technology,
Universiti Teknologi Malaysia.
Email : aduit@utm.my | Phone No : 07-5532136