+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Penggunaan Perisian Wolfram Mathematica Dalam Sistem E-Learning UTM

Wolfram CDF PlayerSistem eLearning UTM telah di integrasikan dengan perisian Mathematika. Integrasi ini membolehkan fail interaktif Mathematika di muatnaik ke portal Sistem eLearning iaitu dengan menukarkan fail tersebut ke CDF.

Pengguna Sistem eLearning boleh melihat dan memainkan model interaktif Mathematika tersebut dengan melayari Internet Explorer atau CDF Player tanpa perlu instalasi lesen Mathematika. Pensyarah dan penyelidik boleh melayari Facebook CICT bagi mendapatkan panduan penggunaan menerusi video yang disediakan:

https://www.facebook.com/Pusat-Teknologi-Maklumat-Dan-Komunikasi-UTM-252866244853679