+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Aduan IT Setempat


adu@ITkampusjb

Pengguna : Staf / Pelajar

Kaedah Permohonan/ Penggunaan  :
> Isi borang secara online di aduan.cict.utm.my
> Telefon: ex 32626

URL berkaitan : http://aduan.cict.utm.my/

Staf untuk dihubungi :
> Anora/Zulkifli ex: 32626