+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

CICT mempunyai kepakaran dalam pembangunan aplikasi untuk memenuhi keperluan pengguna di dalam dean luar UTM sama ada aplikasi berskala kecil, sederhana dan besar. Bahasa pengaturcaraan yang digunakan adalah JAVA, ASP.NET dan PHP. Manakala pangkalan data adalah menggunakan Oracle dan MySQL