+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Application Development


BAHAGIAN KEJURUTERAAN APLIKASI

Pn.Siti Mariyam binti Mamat

Pn.Siti Mariyam binti Mamat

Ketua Pegawai Teknologi Maklumat (Ketua Bahagian)

Phone :
07-5532044

Email : smariyam@utm.my

UNIT UTMACAD (Aims, IMS UGC)

Pn. Harliza binti Haris

Pn. Harliza binti Haris

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532469
Email : harliza@utm.my

En. Mohd Azman bin Salamon

En. Mohd Azman bin Salamon

Ketua Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532205
Email : mazman@utm.my

Pn. Siti Ruhaidah binti Hailani

Pn. Siti Ruhaidah binti Hailani

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

Phone : 07-5532518
Email : sitiruhaidah@utm.my


En. Mazlan bin Abu Samah

En. Mazlan bin Abu Samah

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532476
Email : k-mazlan@utm.my

En. Mohammad Shahrul Amir bin Zainuddin

En. Mohammad Shahrul Amir bin Zainuddin

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532205
Email : shahrulamir@utm.my

En. Ahmad Syafiq Bin Ahmad Appandi

En. Ahmad Syafiq Bin Ahmad Appandi

Pegawai Penyelidik (QA41)

Phone : 07-5531991 
Email : asyafiq@utm.my

UNIT UTMACAD (GSMS)

Pn. Siti Rashidah binti Hashim

Pn. Siti Rashidah binti Hashim

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532053
Email : srashidah@utm.my

En. Wan Mat bin Wan Sulaiman

En. Wan Mat bin Wan Sulaiman

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

Phone : 07-5532476
Email : wmat@utm.my

UNIT PENGURUSAN KEWANGAN

En. Nahizam bin Mohamed Top

En. Nahizam bin Mohamed Top

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

Phone : 07-5532048
Email : nahizam@utm.my

Pn. Azilawati binti Arba'ai

Pn. Azilawati binti Arba'ai

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532589
Email : sp-azilah@utm.my

En. Raziman bin Zakaria

En. Raziman bin Zakaria

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532041
Email : raziman@utm.my


Pn. Noor Effa Nina binti Muhamad

Pn. Noor Effa Nina binti Muhamad

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532048
Email : nooreffa@utm.my

Pn. Norqumariah binti Saad

Pn. Norqumariah binti Saad

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532048
Email : norqumariah@utm.my

En Mohd Fairus bin Ahmad

En Mohd Fairus bin Ahmad

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532048
Email : mfairusahmad@utm.my

Pn. Ruziyana binti Masud

Pn. Ruziyana binti Masud

Pen.Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532048 
Email : ruziyana@utm.my

UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pn. Rusnizah binti Hamdi

Pn. Rusnizah binti Hamdi

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532463 /32557
Email : rusnizah@utm.my

Pn. Noor Aneza binti Atan

Pn. Noor Aneza binti Atan

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5533067
Email : sp-aneza@utm.my

En. Abdul Rahman bin Hamzah

En. Abdul Rahman bin Hamzah

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532557
Email : arahmahhamzah@utm.my

En. Farizie bin Abdul Razak

En. Farizie bin Abdul Razak

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532557
Email : farizie @utm.my


Cik. Noor Baidura binti Ismail

Cik. Noor Baidura binti Ismail

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532557 
Email : noorbaidura@utm.my

Pn. Suzana binti Sulaiman

Pn. Suzana binti Sulaiman

Pen.Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

Phone : 07-5532462/32557 
Email : suzana@utm.my

Pn. Shafika Hani binti Mohd Bakri

Pn. Shafika Hani binti Mohd Bakri

Pen.Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532589
Email : shafikahani@utm.my

Cik. Nurul Jannah binti Mahmud

Cik. Nurul Jannah binti Mahmud

Pen.Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532557
Email : njannah@utm.my


Pn. Fazilah binti Senan

Pn. Fazilah binti Senan

Pen.Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5531192
Email : fazilahs@utm.my


UNIT UTMAF ( ASSET& FACILITIES)

En.Mohd Farid Bin Sarji

En.Mohd Farid Bin Sarji

Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532050
Email : mfarid@utm.my

En. Mohd Rizam bin Sarman

En. Mohd Rizam bin Sarman

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5531991
Email : mrizam@utm.my

En. Mohammad Azhari bin Abdul Rahman

En. Mohammad Azhari bin Abdul Rahman

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5531991
Email : azhariar@utm.my


En. Amir Hamzah bin Ismail

En. Amir Hamzah bin Ismail

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532032
Email : amirhamzah@utm.my

Cik Nurul Hamizah binti Mohd Amin

Cik Nurul Hamizah binti Mohd Amin

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Phone :
Email : nurulhamizah@utm.my

UNIT APLIKASI DAN SOKONGAN


En.Ahmad Riza’ain bin Yusoff

En.Ahmad Riza’ain bin Yusoff

Pegawai Teknologi Maklumat (Cuti Belajar)

Phone : 07-5532588
Email : rizaain@utm.my

Pn. Aruslin binti Abdullah

Pn. Aruslin binti Abdullah

Ketua Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5532028
Email : aruslin@utm.my

En.Mohd Hafiz bin Muhammad Nasir

En.Mohd Hafiz bin Muhammad Nasir

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Phone : 07-5531991
Email : mhafizmnasir@utm.my