+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

ID Accounts & Access

noun_89688_cc
ID merupakan unik yang diberikan kepada pengguna melalui pengesahan dari server

Akaun ACID
Acedemic Computing ID (ACID) merupakan ID unik yang diberikan kepada pengguna melalui pengesahan dari server UTM
lebih lanjut

Virtual Private Network (VPN) ACID
VPN (Virtual Private Network) bagi pengguna ACID membuat capaian pangkalan data online yang disediakan oleh Perpustakaan UTM.
lebih lanjut

Elearning
Satu pendekatan untuk pengajaran dan pembelajaran (P & P) secara teknologi web dan internet untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran konvensional.
lebih lanjut

Wifi & Hotspot
Menawarkan

E-portfolio
Sistem dokumen yang fleksibel menyimpan bahan tugasan, maklumat diri dan sebagainya

VPN AIMS2000
VPN bagi kegunaan sistem AIMS2000

GSMS
Pengurusan rekod akademik , biasiswa pelajar dan proses kelulusan dan keluaran surat tawaran pengambilan.

UTMHR
Merekod dan mengemaskini maklumat berkaitan perkhidmatan staf, membuat permohonan secara online dan menyediakan pelaporan bagi keperluan tertentu.

UTMFIN
Sistem kewangan universiti yang merekodkan proses bayaran, terimaan , perolehan dan maklumat kewangan.

MY MOHES
Sistem berfungsi Menyemak data-data dan maklumat sebelum dihantar ke MyMohes

Browse by Category

Customer Support

Facilities

Report & Statistic

Web Development & Multimedia

Aplikasi