+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my
Select Page

Modul Klinik Gigi

Modul Klinik Gigi

Description

Sistem yang digunakan oleh staf UTM yang membolehkan staf membuat  tuntutan bayaran selepas membuat rawatan gigi mengikut jumlah amaun yang dihadkan.

URL

https://hrfin.utm.my/