+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my
Select Page

eCustomer Support (IFAMMS)

eCustomer Support (IFAMMS)

Description

Memudahkan pengurusan khidmat pelanggan dengan pengguna kakitangan, pelajar dan tetamu mengenai aduan kerosakan di universiti melalui kategori aduan yang disediakan.

URL

ifammsweb.utm.my:8008/web/ecs/index.php