+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Mission


Komited untuk menyediakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan ICT universiti melalui aktiviti pengkomputeran pentadbiran dan akademik, penyediaan insfrastuktur ICT dan latihan, peyelidikan serta perundingan berasaskan perkhidmatan yang berkualiti.