+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

History

1975
Penubuhan Pusat Komputer
1981
Jabatan Sains Komputer  ditubuhkan. Pusat Komputer digabungkan dengan  Jabatan  Sains Komputer menjadi Bahagian  Sains Komputer Fakulti Sains
1984
Bahagian Sains Komputer  ditingkatkan kepada Institut Sains Komputer (ISK)
1991
ISK distrukturkan kepada Fakulti Sains Komputer & Sistem Maklumat (FSKSM) dan Pusat Komputer UTM (PKUTM)
2004
Pusat Komputer dikenali sebagai Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( CICT )