+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Functions


Menyediakan kemudahan infrastruktur ICT yang berkualiti.

 • Menyedia dan membangunkan system maklumat dan aplikasi merangkumi Sistem Kewangan  dan  Sumber Manusia Universiti,  Sistem Pengurusan Aset, Sistem Dokumen dan Pengurusan Pejabat, pembangunan sistem-sistem baru dan proses ‘reengineering’.
 • Menyedia dan menyokong keperluan ICT bagi tujuan pengajaran dan
  pembelajaran merangkumi pengurusan sistem E-learning, E-portfolio,
  UTMotion, UTM Grid, khidmat sokongan teknikal untuk Grid/cluster serta pengurusan makmal pelajar dan multimedia.
 • Menyediakan khidmat pengguna dan sokongan kepada semua staf UTM
  merangkumi khidmat sokongan teknikal dan perisian.
 • Menyediakan  perkhidmatan dan membantu dari segi keperluan perkhidmatan ‘videoconferencing’, ‘digital signage’, laman web UTM dan PTJ, media sosial,
  ‘website analytics’ dan‘web streaming’.
 • Membuat perancangan dan pembangunan merangkumi perancangan strategik
  ISP, pengurusanprojek, statistik dan laporan, kemajuankerjaya, pengurusankualiti,
  risiko dan kontrak.
 • Memastikan ciri-ciri keselamatan ICT dilaksanakan merangkumi pengurusan
  Polisi ICT, pengujiandan audit sumber/sistem/aplikasi, pengurusan identiti/LDAP dan pemantauan operasi sistem.
 • Mengurus dan mentadbir pangkalan data universiti, pengurusan ‘backup’ dan ‘recovery’ sertakeselamatanpengkalan data.
 • Mengurus data university dari segi system arkitektur, pengekstrakan data,intergrasi system dan pelaporan.
 • Meningkatkan pengetahuan dan literasi ICT di kalangan pengguna.