+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

About CICT

Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) telah ditubuhkan sejak 1975, dengan nama Pusat Komputer dan lokasi utama di Kuala Lumpur. Kemudian, cawangannya dibuka di kampus Skudai, Johor pada 1988. Satu transformasi dilaksanakan pada 2004 dan namanya ditukar kepada Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) hingga ke hari ini.